Lyngens Børnehave

Nyelandsvej 14

4600 Køge

leder. Theresa Steinmeier

mail.   

tlf. 56676450

Hjemmeside.lyngensboernehave.dk

 

 

Lyngens Børnehave er en selvejende børnehave med småbørnsstue. Vi har således mulighed for at have børnene i et 4 årigt forløb, fra de er 2 år til de er 6 år. Vi er normeret til 52 børn, 40 børnehavebørn og 12 småbørn fordelt på to børnehavestuer og en småbørnsstue. For matematisk at holde denne normering. Småbørn - 2 årige bliver som bekendt også 3 år og tæller efter det fyldte 3 år mindre i forhold til institutionens økonomi og normering, derfor har vi reelt 55 børn indskrevet. De sidste 3 børn får således normeringen og økonomien til at hænge sammen.

 

Passende institutionsstørrelse - administrativt som pædagogisk, som giver trygge og overskuelige rammer for børn, forældre og medarbejdere. Institutionsstørrelsen giver mulighed for en forholdsvis forudsigelig hverdag for børnene (og forældrene) og et indgående kendskab til hvert enkelt barn for hele personalet. Vi har en stabil medarbejdergruppe med et meget lille sygefravær. Uddannelsesmæssigt har vi en pædagog som er i gang med Sprogvej-lederuddannelsen. Vi har en pædagogmedhjælper tilmeldt netpædagoguddannelsen. Ledelsesmæssigt er jeg som leder (T.A.) i gang med diplomuddannelsen i ledelse. Vi har igennem året 2009 deltaget i forskellige småkurser (musikskolens "Tryllestøv", foredrag om musik og hjerne i Politikens Hus, "Sensitive børn" i Valby Medborgerhus, og i Hygiejnekursus. I starten af 2010 er alle medarbejdere i Lyngens Børnehave udrustet med et fuldt opdateret førstehjælpskursus. Uddannelsesmæssigt holder vi os således ajour.

Vores børnesammensætning er meget homogen. Det er overvejende børn fra lokalområdet i Kirstinedalskolens skoledistrikt.

 

Pædagogisk arbejder vi ud fra et anerkendende menneskesyn. Det vil sige at vi ikke kun arbejder anerkendende i forhold til børnene, men også som et samarbejdsprincip indbyrdes og i forhold til forældre og øvrige samarbejdspartnere.