Medlems institutioner

Der er 8 selvejende, pulje og private institutioner i Køge som er tilknyttet Frie Køge.

 

 

Under de enkelte institutioner vil du kunne finde en kort beskrivelse af institutionen, hvor de ligger, hvilken tilknytning de har og evt. henvisning til egen hjemmeside.

 

Historisk er der sket følgende omkring de selvejende institutioner.

 

 • Driftsoverenskomsterne ønskede forvaltningen skulle genforhandles. Efter en del forhandlinger blev den tidligere drifsoverenskomst opsagt og den nye udsendt - uden der var taget hensyn til nogle af de mange høringssvar fra bestyrelserne, ej heller de mange protester mod det fortsat laveste administrationsbidrag i landet.
 • Torpgården blev i 2016 opsagt som selvejende institution og overtaget af kommunen. Det skete efter en længere periode med skift af leder, og faldende børnetal. Historisk kan der trækkes tråde tilbage til "tvangssammenlægningen" af vuggestuen og børnehaven. De 2 huse fik aldrig rigtig styr på de mange udfordringer - herunder samling af de 2 kulturer. Det resulteret i en række forskellige ledere og stor ustabilitet. Et faldende børnetal resulteret i et massivt overforbrug af personaletimer og økonomi. Kommunen valgte derfor at overtage driften med et tilbud om at dække hele underskuddet.
 • Landsorganisationen Frie Børnehaver gik konkurs og med stor ildhu fra lokalforeningen og stor imødekommenhed fra LDD lykkes det at få alle interesserede institutioner over i LDD. Samtidig lykkes det at fortsætte det fine samarbejde mellem de selvejende og private institutioner i Køge gennem foreningen Frie Køge.
 • 2014 Parkvejens vuggestue og børnehave lukkes efter en dramatisk sammenlægning. Børnene overflyttes til den kommunale institution Tumlehuset. Personalet må trods aftale om virksomhedsoverdragelse, søge de stillinger der vill blive brug for. Hvilket bla. betød at Parkvejens personale måtte bære hele områdets personalreduktion.
 • 2014 kommunen valgte at lukke Gartnervejen (Titibo inst.) og udvide ombygge de kommunale institutioner bla. Vemmedrup børnehave så de kan modtage vuggebørn.
 • Gymnasievejens vuggestue og Gymnasievejens børnehave blev lukket og den kommunale institution Ellemarkens børnehus blev bygge den skiftede navn i 2013, pga. den uro der havde været i Ellemarksområdet, til Tumlehuset,
 • Hastrup parkens vuggestue og Hastrup parkens børnehave blev lukket i forbindelse med at boligforeningen som DAB. ikke længere måtte drive institutioner den kommunale institution Valhalla blev bygget, for at dække behovet i Hastrup, første gang i 2002 den blev i 2012-2013 genopbygget grundet byggesjusk.
 • Lejerbo vuggestue og Lejerbo børnehave blev ligeledes også lukket pga. loven om at boligselskaber ikke måtte drive daginstitutioner. institutionerne overgik direkte til kommunal drift, i 2012 blev den en del af områdeinstitutionen Nord og i 2013 slået sammen til institution Firkløveret.
 • Hellesens børnehave, startede som en selvejende institution i forbindelse med Hellesens batteri fabrik overgik  til kommunal drift og hedder nu Tigerbo. Tigerbo lukkes i 2014 og børnene flyttes til anden kommunale områdeinstitution Spiren.
 • Frændehus ønskede forældrene i 2011 at overgå til kommunal institution og indgå i den kommunale områdeinstitution "Midt".
 • Køge børneasyl fik driftsoverenstkomsten opsagt i 2012 og genopstod straks herefter som privat institution på baggrund af forældre ønske.
 • Ærtebjerhave er efter eget ønske overgået fra selvejende til privat institution i 2014.
 • Optimisten fik driftsoverenskomsten opsagt i 2012 og genopstod som privat institution på baggrund af forældreønsker. Forældrene valgte at lukke institutionen grundet mangel på børn i 2014.