Fuglevænget Børnehus

Fuglsangstien 12

4600 Køge

leder. Rikke Meilbøg

mail.

tlf. 56676350

Hjemmeside. www.fuglevænget.dk

 

 

Fuglevængets Børnehus er en selvejende institution knyttet Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem.

Lokalforeningen i Køge blev oprettet i 1968/69 af en gruppe forældre, der manglede institutionspladser til deres børn. Disse forældre var pionerer i Køge, og fik ved egen indsats bygget Fuglevængets Vuggestue og Børnehave i 1969, og nogle år senere Lejerbo Vuggestue og Børnehave.

 

Fuglevængets Børnehus åbnede 9. december 1969 - eller rettere, det var kun Troldestuen der åbnede. Så mens håndværkerne fik færdiggjort byggeriet, blev vuggestuen stille og roligt fyldt op med børn, forældre og personale.

 

Da byggeriet stod færdigt, var der 4 børnestuer i huset - 1 spædstue, 1 kravlestue, og to stuer med blandede aldersgrupper fra 1½ til 3 år. Der var  plads  til 42 børn i huset.

I huset var der et helt specielt rum -"lægeværelset", med håndvask og briks til skolelægen, der kom og undersøgte børnene med jævne mellemrum. Børnene blev bl.a. vejet og målt.

Allerede få år efter blev kravlestuen nedlagt, og nu var 3 stuer blandede grupper, mens spædstuen blev bibeholdt til op i 90erne. Men i takt med at barselsorloven blev længere,  og børnene blev ældre, var der ikke mere behov for en spædstue.

I en del år havde institutionen en halvdagsgruppe med 10 børn og en åbningstid fra 8 til 13.30 hver dag, som et tilbud til de forældre, der ikke havde behov for en fuldtidsplads.

Ulla Helms var den første leder af vuggestuen. Hun flyttede dog kort efter fra Køge, hvorefter Kirsten Dalgård fortsatte til 1978. Derefter overtog Jytte Broskov Rasmussen lederjobbet og varetog dette til august 2009. Nu er Heidi Maj Rasmussen leder af vuggestuen.

Vuggestuen har igennem mange år haft en meget stabil personalegruppe. Udskiftning er sket af naturlig vej, når folk er flyttet eller gået på pension.

I disse år sker en generationsændring - "gamle" går på efterløn, og nye komme til. Det - samt en ny ledelse er en ny og spændende udfordring for vuggestuen.

I alle årene har vuggestuen været praktikinstitution for de omkringliggende seminarier - fortrinsvis Hindholm og Frøbelseminariet, og mange pædagoger, der er ledere og souschefer i Køge Kommune, har haft deres praktiktid i Fuglevængets Vuggestue.

I 2ooo blev vuggestuen renoveret. I en 3 måneders periode rykkede vi ind i børnehavens lokaler (de flyttede i spejderhytten ½ år - blev også renoveret), mens håndværkerne udskiftede vinduer og døre, lagde ny gulvbelægning, moderniserede køkkenet, byggede ny liggehal, malede døre, lofter og vægge og installerede nyt ventilationsanlæg.

Vuggestuen har alle år lagt vægt på, at være et sted hvor børn, forældre og personale trives. En stabil personalegruppe har skabt gensynsglæde, når søskende, og endog en ny generation er startet i vuggestuen. "Gamle" børn er også kommet på besøg som store - og der er altid personale, der kan genkende og fortælle om barnets tid i vuggestuen.

I vuggestuens nu over 40 årige historie, er mange pædagogiske retninger afprøvet. Fra ro - renlighed og regelmæssighed til den frie opdragelse og vækstpædagogikken - til indlæringspædagogikken. Alt sammen udsprunget af nye strømninger og viden i den pædagogiske praksis. Men også altid med en sund skepsis og tro på, at gældende praksis var værd at bygge videre på .